ISO:9001

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 od roku 2010 wdrożył zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Certyfikacja obejmuje zakresem: projektowanie i realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Szkoła realizuje Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania – treść w załączeniu

Nadzór nad zgodnością systemu zarządzania z wymaganiami normy sprawuje:
ISOCERT Sp. z o.o. Wrocław

Komentowanie jest wyłączone.