Gimnazjum Nr 5

NAUKA W NASZYM GIMNAZJUM TO DOBRA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Nasza szkoła to 40 lat tradycji i doświadczenia w kształcenie i wychowaniu młodych sportowców. Powszechna, szeroka oferta sportowa, w ścisłej korelacji z procesem dydaktycznym, gwarantuje harmonijny rozwój młodego człowieka. Sportowy duch szkoły oraz jej kameralna atmosfera to gwarancja bezpieczeństwa dzieci.

Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów osiąganych w bloku przedmiotów humanistycznych. Jednak świadomi potrzeb i oczekiwań mocno rozbudowaliśmy zajęcia kształtujące umysły ścisłe i politechniczne.

Każdy uczeń otrzyma szansę dobrego, rzetelnego, wszechstronnego przygotowania umożliwiającego mu podjęcie nauki w następnym etapie edukacyjnym. Pomogą mu w tym nasze autorskie pomysły takie jak: klasa politechniczna, rozszerzony blok języka angielskiego, popołudniowe zajęcia wspierające oraz ścisła korelacja procesu treningowego z nauczaniem i wychowaniem. Na naszych rozwiązaniach w zakresie kształcenia sportowców wzorują się szkoły z całej Polski i nasi zagraniczni partnerzy.

Nie zapominamy o wartościach najważniejszych. Wdrażamy je w codziennym wychowaniu młodzieży ucząc szacunku dla drugiego człowieka, wartości przyjaźni i dobrych relacji z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu ich poglądów.

Nasi uczniowie nabywają wiele umiejętności, kształtując swoją osobowość tak, aby umieć dokonywać świadomych życiowych wyborów.

SPORT

Wizytówką szkoły są klasy sportowe o profilu pływanie, piłka siatkowa i ręczna, realizujemy także zajęcia trenerskie w zakresie tenisa ziemnego i badmintona we współpracy z klubami sportowymi: Posnania, Grunwald, Energetyk Poznań, UKS Rataje oraz UKS ZSMS Poznań.

Istnieje też integracyjna klasa sportowa o profilu pływanie – nasi niepełnosprawni absolwenci zdobywali medale na Paraolimpiadzie w Atenach.

Celem szkoły jest umiejętne połączenie rozwoju sportowego ucznia z oczekiwanym przez rodziców wysokim poziomem nauczania.

JĘZYKI OBCE

Szkoła proponuje naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego lub francuskiego do wyboru.

Zajęcia odbywają się w niedużych grupach, podzielonych pod względem stopnia znajomości języka.

Nauka języka angielskiego odbywa się według programu autorskiego polegającego na zwiększonej liczbie godzin (program Mówić każdy może).

Organizujemy wymiany uczniowskie, komunikację w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej – video konferencje, facebook, forum społecznościowe, e-maile, Internet.

Współpracujemy ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Cypru i Słowenii. Obecnie realizujemy 2 – letni projekt językowy pod nazwą: „Europejska wieża Babel – co z tą tolerancją”?.

W ramach nauki języka niemieckiego stale współpracujemy ze szkołą z Niemiec (Dassel).

Nauka języka francuskiego zaś objęta jest patronatem Ambasady Francuskiej.

PONADTO

W oparciu o program autorski uczniowie na dodatkowych zajęciach z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych przygotowują się do kontynuacji nauki na poziomie ponadgimnazjalnym w klasach ogólnodostępnych o profilu ścisłym oraz w klasach technikum. Będzie to doskonałą podstawą do wyboru studiów politechnicznych.

Współorganizujemy i współuczestniczymy w Pierwszej Wyprawie Sztafetowej Śladami Kazimierza Nowaka. Propagujemy w ten sposób postać poznańskiego podróżnika – patrona naszej szkoły.

Posiadamy dobrze wyposażone sale i pracownie oraz multimedialną bibliotekę szkolną.

Od kilku lat prowadzony jest w szkole system doradztwa zawodowego, którego celem jest świadome dokonywanie przez uczniów wyborów dalszej drogi kształcenia. Kształtujemy świadomość ucznia tak, aby w przyszłości znalazł swoje miejsce nauki i pracy w macierzystym kraju. Nasz uczeń potrafi planować swoją przyszłość i konsekwentnie dąży do realizacji celu.

W myśl sentencji „…Tyle jesteś wart, ile pomagasz innym…” grupa młodzieży pracuje w Szkolnym Klubie Wolontariatu, w ramach których niesie pomoc potrzebującym i chorym w „Hospicjum Palium”. Za tę działalność wielokrotnie otrzymała wyróżnienie.

CERTYFIKATY SZKOŁY

Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła z Klasą, Szkoła bez Przemocy, Szkoła bez Korepetycji, System zarządzania jakością ISO 9001:2009

Dodaj komentarz