Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 29

Rodzicu! Dobro każdego dziecka przedmiotem naszej troski!

Proponujemy:

Świetlica czynna 6.00-17.00 oferuje:

 • pomoc w nauce i przygotowaniu zadań domowych,
 • zorganizowany wypoczynek w formie zajęć ruchowych na placu zabaw, zajęć rytmicznych oraz ćwiczeń pod okiem trenera,
 • wyciszenie i relaksację przy muzyce i różnorodnej twórczości plastycznej,
 • słuchanie utworów literackich odtwarzanych lub czytanych przez nauczyciela,
 • możliwość opiekowania się zwierzętami w kąciku przyrodniczym,
 • dobór zajęć do potrzeb i talentów dzieci.

Klasa „0” oferuje zajęcia dydaktyczne prowadzone w ładnej i dobrze wyposażonej sali przez doświadczonego, przyjaznego nauczyciela.

Do dyspozycji dzieci:

 • plac zabaw w parku przyszkolnym,
 • zajęcia z hipoterapii,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • nauka języka angielskiego,
 • sprawnie zorganizowana opieka po zajęciach dydaktycznych.

Klasy 1 – 3 – zintegrowane zajęcia realizowane przez doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Ponadto:

 • nauka pływania,
 • zajęcia logopedyczne, wyrównawcze i korekcyjne,
 • zajęcia rozwijające twórczość plastyczną, muzyczną, myślenie matematyczne oraz kształtujące piękną polszczyznę.

Klasy 4 – 6

 • kontynuacja przygody ze sportem w oddziałach pływackich i siatkarskich oraz innych specjalizacjach np. unihokej, badminton, tenis stołowy,
 • poszerzone zajęcia w zakresie języka angielskiego i informatyki,
 • autorska realizacja zadań dydaktycznych w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Rodzicu!

Powierzając nam swoje dziecko możesz oczekiwać, że:

 • wyposażone zostanie w oczekiwany poziom wiedzy i umiejętności,
 • bezpiecznie i twórczo spędzi czas po zajęciach dydaktycznych,
 • otrzyma wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego oraz otoczone zostanie pomocą pielęgniarki szkolnej,
 • będziesz mógł śledzić postępy w nauce i frekwencję swojego dziecka drogą internetową,
 • spożyje smaczny posiłek przygotowany w kuchni szkolnej,
 • Twoje dziecko będzie miała możliwość rozwoju własnych uzdolnień oraz przezwyciężania problemów poprzez udział w licznych projektach realizowanych na terenie szkoły.

Rodzicu liczymy na Twój współudział w tworzeniu atmosfery i dobrego klimatu naszej szkoły!

Dodaj komentarz