„ĆWICZYMY UMYSŁY”

„ĆWICZYMY UMYSŁY” – zajęcia warsztatowe rozwijające zdolności poznawcze i umiejętność samodzielnego uczenia się

„Ćwiczymy Umysły” to warsztatowe zajęcia wspomagające samodzielne uczenie się już od pierwsze klasy szkoły podstawowej. Są to systematyczne ćwiczenie poszczególnych zdolności poznawczych (uwaga, pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe, percepcja), a także kreatywne gry i zabawy mające na celu rozwój i synchronizację zmysłów oraz ich skuteczne wykorzystanie w procesie przyswajania wiedzy. Uczestnicy warsztatów poznają techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania, doskonalą swoją pamięć, rozwijają umiejętność logicznego wnioskowania, ćwiczą swoją spostrzegawczość i koncentrację uwagi.

WP_20130216_006

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, bowiem oprócz niezbędnych podstaw teoretycznych najcenniejsze są konkretne umiejętności i ich praktyczne zastosowanie. Ze względu na tematykę i charakter zajęć niezbędna jest oprócz pracy indywidualnej również praca zespołowa. W celu poświęcenia maksymalnej uwagi każdemu uczestnikowi oraz zrealizowania planu warsztatu dbamy o to, aby grupy nie były zbyt liczne (od 4 do 8 osób). Program realizowany jest przez psychologa szkolnego we współpracy z pedagogiem oraz nauczycielami.

Zajęcia skierowane są dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Odbywają się dwa razy w tygodniu w ramach aktywności na świetlicy szkolnej.

Pomysł programu „Ćwiczymy Umysły” powstał w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów szkoły podstawowej. Jego celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego i efektywnego przyswajania wiedzy, a wszystko to w przyjaznej atmosferze wzbogaconej o różnorodne sposoby motywujące naszych uczniów do przejawiania inicjatywy, zaangażowania oraz aktywnego udziału w zajęciach i kreatywnego wpływania na ich przebieg.

Poniżej znajdują się przykładowe materiały edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej rozwijające koncentrację uwagi.

 

Komentowanie jest wyłączone.