Gimnazjum nr 5

LOSY ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM NR 5 GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Z przyjemnością przedstawiany wyniki badania losów absolwentów Gimnazjum nr 5. Opracowaniu poddano rocznik kończący szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Wszyscy uczniowie podlegający analizie dostali się do preferowanej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie są uczniami liceów ogólnokształcących oraz techników.

Kontynuują rozpoczętą w naszej szkole karierę sportową w klubach Poznania, Piły i Gdyni.

Z opracowania jednoznacznie wynika, że mistrzowski poziom sportowy idzie w naszym gimnazjum w parze z bardzo wysoką skutecznością nauczania.  Spośród analizowanych absolwentów 65% uczęszcza obecnie to najlepszych szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania. Są uczniami szkół takich jak: VI Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego, Liceum Ogólnokształcące św. M. Magdaleny, czy Zespołu Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego.

WYNIKI ANKIET W KLASACH PIERWSZYCH GIMNAZJUM

Przedstawiamy wyniki ankiet przeprowadzonych w klasach objętych naborem w roku szkolnym 2015/2016. Głównym tematem badania było ustalenie stopnia zadowolenia z dokonanego wyboru oraz zdiagnozowanie skuteczności kanałów informacyjnych wykorzystywanych przez szkołę.

Wyniki ankiet jednoznacznie wskazują, że dzieci są zadowolone z dokonanego wyboru i poleciłyby szkołę swoim kolegom. Uczniowie doceniają możliwość rozwoju sportowego, we współpracy z klubami sportowymi, na bazie stworzonej przez szkołę. Ankietowani chwalą korelację procesu treningowego z wysokim poziomem oferty dydaktycznej szkoły.

Badania potwierdzają, że w szkole panuje klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Świadczy o tym fakt, że absolwenci Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 pozostają w Gimnazjum nr 5.

Analiza zebranych danych potwierdza dobrą opinię szkoły w środowisku lokalnym.
Działania podejmowane przez szkołę są znane i akceptowane przez rodziców.

plakat_2014

REKRUTACJA KROK PO KROKU – kliknij

INFORMACJE PODSTAWOWE

Prezentacja gimnazjum
Proponowane profile klas
12 powodów by wybrać nasze gimnazjum
Wyniki naszych uczniów podczas egzaminów
Informacje o szkole
W naszym gimnazjum rozwój Twoich talentów jest dla nas najważniejszy

ZASADY / TERMINY NABORU

Terminarz rekrutacji
Zasady naboru do Gimnazjum nr 5
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ujętych w zasadach rekrutacji
Testy sprawności fizycznej

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI

Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum
Oświadczenie rodzica
Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do takiego typu szkoły lub oddziału

INFORMACJE WYDZIAŁU OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA

Informator szóstoklasisty
Miejskie kryteria i zasady punktacji
Informator WO UMP

Komentowanie jest wyłączone.