Klasa humanistyczna

Klasa humanistyczna pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – OD ROKU 2014/2015

 • Cel powstania klasy

Rozumiejąc potrzebę posiadania, pielęgnowania i przekazywania kompetencji humanistycznych w epoce rozwoju kultury cyfrowej proponujemy naszym uczniom klasę humanistyczną pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Idea powstania takiej klasy wzięła się ze świadomości jak ogromne znaczenie ma wiedza i informacja w rozwoju edukacji.

 • Realizacja założeń klasy

Chcemy kształcić umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym, korzystania z zasobów kultury, umiejętność uczenia się, ale także propagować kompetencje społeczne i obywatelskie. Uczniowie będą aktywnie brali udział w zajęciach dodatkowych, obserwując wydarzenia kulturalne na terenie Poznania, uczestnicząc w wykładach otwartych wydziałów humanistycznych UAM. Zacieśnienie współpracy z poznańskim uniwersytetem pozwoli zapraszać cyklicznie do szkoły literaturoznawców, językoznawców,
by podzielili się z uczniami swoją wiedzą o wybranym problemie. Ambicją szkoły jest zorganizować gimnazjalną sesję popularnonaukową z udziałem zaproszonych gości – znawców przedmiotu. Jednocześnie w ramach szkolnych zajęć „Lekcje czytania” klasa zetknie się z przykładami dzieł pochodzących ze współczesnej literatury światowej.W czasie tych spotkań poruszane będą zagadnienia z zakresu psychologii, prawa, socjologii kultury. W idei klasy patronackiej ma swoje miejsce także historia pomyślana jako historia XX wieku i jej wpływ na system wartości współczesnego człowieka.

 • Klasa humanistyczna, klasą ćwiczeń

Klasa ma służyć studentom specjalności nauczycielskiej Filologii Polskiej
do ćwiczeń z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego, lekcji warsztatowych i egzaminacyjnych, a szkoła ma być partnerem w projektach badawczych wprowadzających na rynek edukacyjny nowe materiały dydaktyczne oraz sposoby pracy z młodzieżą.

 • Forma realizacji

Uczniowie w ramach oddziału humanistycznego będą mieli rozszerzony blok zajęć z języka polskiego oraz historii. Planujemy zwiększenie w ramowym planie dla oddziału zakresu godzinowego z tych przedmiotów o jedną godzinę tygodniowo. Rozbudowaniu ulegnie również blok zagadnień związanych z tzw. wiedzą o społeczeństwie. Wszystkie działania realizowane będą w konsultacji z patronującą uczelnią.

 • Plan pracy w roku szkolnym
 • Udział w debatach oksfordzkich organizowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • Regularne wizyty w teatrach i muzeach – lekcje teatralne i muzealne
 • Udział w projekcie filmowym „Nowe horyzonty edukacji filmowej”
 • Wizyty w studiach radiowych i telewizyjny mediów miasta Poznania
 • Cykl warsztatów poświęconych sztuce oratorskiej prowadzonych przez studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • Warsztaty dziennikarskie z „Głosem Wielkopolskim”
 • Ogólnoszkolne debaty na tematy intrygujące młodzież
 • Kurs języka migowego dla uczniów „Między ciszą, a ciszą”
 • Organizacja szkolnego konkursu „Potyczki młodych humanistów”
 • Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z WFPIK UAM

CHARAKTYRYSTYKA ODDZIAŁU
KS POSNANIA (pływanie / triathlon) / KLASA HUMANISTYCZNA

Klasa sportowa pod patronatem KS Posnania Poznań oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KS Posnania  – to najstarszy poznański klub sportowy. W ramach sekcji kajakowej, wioślarskiej, rugby, motorowodnej i żeglarskiej oraz pływackiej i piłki ręcznej licznie reprezentowany w kadrze narodowej Polski. Obiekty klubowe znajdują się na ul. Słowiańskiej, co stanowi bezpośrednie sąsiedztwo szkoły.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – jeden z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kształcący studentów w kierunkach zaliczanych do nauk filologicznych w obrębie filologii polskiej, klasycznej oraz słowiańskiej. Siedzibą wydziału jest budynek Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

Dla kogo klasa?

 • Osoby zainteresowane trenowaniem pływania na obiektach Term Maltańskich oraz KS Posnanii pod okiem doświadczonej i utytułowanej kadry trenerskiej klubu, w towarzystwie kolegów z sekcji będących reprezentantami Polski w pływaniu.

Około 18 godzin treningowych tygodniowo. Zajęcia w szkolnym basenie przy ścisłej korelacji treningu z zajęciami szkolnymi.

 • Dziewczęta i chłopcy chcący połączyć zamiłowanie do pływania z bieganiem i jazdą na rowerze. Sekcja stwarza taką możliwość pod okiem trenerów z sukcesami indywidualnymi i drużynowymi w Mistrzostwach Polski oraz Ironman Triathlon.

Zajęcia na obiektach sportowych szkoły (basen , hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia).

 • Młodzież zainteresowana dalszą nauką w klasach licealnych o profilu humanistycznym: dziennikarskim, prawniczym, teatralnym. Program klasy opracowany i zorganizowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Łączący rozwój zainteresowań z rekreacyjnym uprawianiem sportu.

Warsztaty „Drugie dno telewizji”

Seans filmowy „Miasto 44”

Rola jurorów na „V Przeglądzie Reklamy Społecznej”

Liczne wizyty w poznańskich teatrach

Wizyta na Wydziale Społecznym UAM

 

Komentowanie jest wyłączone.