Klasa matematyczno-fizyczna

Klasa matematyczno-fizyczna pod patronatem Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – OD ROKU 2014/2015

 • Idea przyświecająca utworzeniu oddziału

Realizując od roku szkolnego 2011/12 autorski program popularyzacji przedmiotów ścisłych w ramach innowacji pedagogicznej – Klasa politechniczna (WKWiO-4440/1.73/11) zebraliśmy szereg pozytywnych doświadczeń z zakresu nowoczesnego podejścia do nauki matematyki i fizyki. Współpraca nawiązana z Politechniką Poznańską została rozszerzona o kadrę naukową Wydziału Fizyki UAM. Obserwując zainteresowanie uczniów podczas zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych reprezentujących zakresem badań matematykę i fizykę postanowiliśmy rozszerzyć
i sformalizować tą współpracę w ramach klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

 • Cel utworzenia klasy

Przedstawienie uczniom matematyki jako królowej nauk pozwalającej na opis otaczającego świata. Zainteresowanie dzięci ciekawością do odkrywania praw rządzących przyrodą. Popularyzacja logicznego, algorytmicznego myślenia podczas rozwiązywania problemów w życiu codziennym. Zaszczepienie zamiłowania do poznawania zagadnień szeroko pojętej fizyki w obudowie w niezbędny aparat matematyczny.

 • Atuty klasy

Wyróżnikiem klasy jest ścisła współpraca z kadrą naukową Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Fizyki UAM. Uczniowie uczestniczą w dedykowanych zajęciach warsztatowych, wykładach i pokazach na terenie uczelni. Pracownicy naukowi prowadzą także zajęcia w szkole popularyzując dokonania współczesnej nauki.

 • Dotychczasowa realizacja

Za zgodą Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania od trzech lat uruchamialiśmy klasę o profilu politechnicznym. Klasy realizują rozszerzony zakres z matematyki i fizyki. Jest to możliwe dzięki dodatkowym dwóm godzinom tygodniowo w ramach ramowego planu nauczania dla oddziału.
W oparciu o doświadczenia tych oddziałów począwszy od roku szkolnego 2014/2015 rozszerzamy współpracę o Wydział Fizyki AUM. Klasa matematyczno-fizyczna jest kontynuacją klasy politechnicznej uwzględniającą wprowadzone zmiany.

 • Ewaluacja pracy oddziału

Przez dwa lata nawiązaliśmy regularną współpracę z partnerami wspierającymi realizację założeń programu. Zwiększona liczba zajęć warsztatowych
o charakterze doświadczalno-projektowym przekłada się na wymierny przyrost wiedzy matematyczno-fizycznej. Wyniki dydaktyczne, uzyskiwane przez uczniów klas ścisłych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych są znacznie wyższe od grupy rówieśniczej. Potwierdzają to noty uzyskane podczas egzaminu gimnazjalnego.

 • Plan pracy w roku szkolnym
 • organizacja przy współpracy z Instytutem Matematyki Politechniki Poznańskiej szkolnego święta matematyki – „Święto królowej nauk”
 • „Dzień z fizyką” – warsztaty ogólnoszkolne poświęcone fizyce
  z udziałem kadry Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • cykl dedykowanych dla uczniów zajęć realizowanych w pracowniach Instytutu Matematyki PP poświęconych programom typu CAS (Computer Algebra System) służącym do przeprowadzania obliczeń symbolicznych i numerycznych ze wszystkich działów matematyki
 • Zajęcia z podstaw technik trójwymiarowych „Podróż w trzeci wymiar” przy udziale kadry Wydziału Informatyki PP
 • Szkolny Maraton Fizyczny – kilkugodzinne eksperymenty fizyczne realizowane samodzielnie przez uczniów
 • Cykl wizyt na Wydziale Fizyki UAM poświęcony badaniom powadzonym przez Zakład Fizyki Medycznej
 • Warsztaty z składania komputera klasy PC
 • Pokazy eksperymentów i wykłady prowadzone przez pracowników Wydziału Fizyki UAM na terenie szkoły
 • Warsztaty matematyczne prowadzone w szkole przez kadrę Instytutu Matematyki PP
 • Zajęcia prezentujące zagadnienia techniczne w ramach kształcenia w zawodzie realizowanego przez zaprzyjaźnione szkoły ponadgimnazjalne
 • Organizacja konkursu/warsztatów dla szkół podstawowych miasta Poznania „Co dalej z przyrodą?”
 • Dodatkowe dwie godziny tygodniowo nauki języka angielskiego
  z elementami słownictwa technicznego
 • Warsztaty z elementów robotyki „Jak myśli robot?”
 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

CHARAKTYRYSTYKA ODDZIAŁU

UKS JEDYNKA (piłka ręczna) / KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

Klasa z rozszerzonym zakresem przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i języka angielskiego (j. angielski techniczno-zawodowy) o profilu sportowym pod patronatem UKS Jedynka w ścisłej współpracy z klubami sportowymi. W zakresie dydaktycznym zajęcia prowadzone przez kadrę naukową Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

UKS Jedynka  – Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1. Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. Instytut Matematyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej / Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednostki organizacyjne poznańskich uczelni wyższych zajmujące się kształceniem w zakresie przedmiotów ścisłych, tj. matematyki w zastosowaniach politechnicznych oraz fizyki.

Dla kogo klasa?

 • Osoby zainteresowane grą w ramach szkolnej i klubowej drużyny piłki ręcznej.
  Około 14 godzin treningowych na obiektach szkolnych oraz KS Posnania. Zajęcia treningowe bezpośrednio przed lub po zajęciach lekcyjnych. Drużynę prowadzi trener I – ligowego WSK Grunwald p. Rafał Walczak.
 • Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przedmiotami ścisłymi, planujący dalszą naukę w liceach profilowanych na przedmioty ścisłe oraz szkolnictwie technicznym.
 • Uczniowie chcący rozwinąć umiejętności językowe w ramach pięciu godzin języka angielskiego tygodniowo. Zajęcia wzbogacone o znaczny zakres słownictwa techniczno-inżynierskiego.

Warsztaty „Jak myśli robot?”

Wykład „Fizyka w medycynie”

Maraton fizyczny

„Dzień Matematyki” – wykład p. prof. Ryszarda Płuciennika – dyrektora Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej

Komentowanie jest wyłączone.