Analiza wyników pracy szkoły

Nasza szkoła to 40 lat tradycji i doświadczenia w kształcenie i wychowaniu młodych sportowców. Powszechna, szeroka oferta sportowa, w ścisłej korelacji z procesem dydaktycznym, gwarantuje harmonijny rozwój młodego człowieka.

Każdy uczeń otrzymuje szansę dobrego, rzetelnego, wszechstronnego przygotowania umożliwiającego mu podjęcie nauki na następnym etapie edukacyjnym. Pomagają mu w tym nasze autorskie pomysły takie jak: klasa politechniczna, rozszerzony blok języka angielskiego, popołudniowe zajęcia wspierające oraz ścisła korelacja procesu treningowego z nauczaniem i wychowaniem.

Celem szkoły jest umiejętne połączenie rozwoju sportowego ucznia z oczekiwanym przez rodziców wysokim poziomem nauczania. Na naszych rozwiązaniach w zakresie kształcenia sportowców wzorują się szkoły z całej Polski i nasi zagraniczni partnerzy.

1. Informacja o losach absolwentów

2. Wyniki uzyskiwane podczas egzaminów zewnętrznych

3. Ocena szkoły przez uczniów klas pierwszych

4. Osiągnięcia i sukcesy sportowe / dydaktyczne naszych uczniów

Wyniki sportowe a dydaktyka

Osiągnięcia sportowe

analiza

Komentowanie jest wyłączone.