Comenius

Projekt Uczenie się przez całe życie Comenius Regio

Temat: Rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych u uczniów.

Czad realizacji: 2012-2014

Partnerzy projektu:

Strona polska

  • Miasto Poznań
  • Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1
  • Fundacja Wrota Edukacji – Edu Gate
  • Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami”

Strona słoweńska

  • Miasto Videm Pri Ptuju
  • Szkoła Podstawowa w Videm
  • Towarzystwo Kulturalne im. France’a Preserena

Opis projektu

Współpraca między miastem Poznań a Videm pri Ptuju została nawiązana podczas realizacji projektu Comenius – wielostronne partnerskie projekty szkół w którym współpraca zakończyła się sukcesem. W efekcie władze edukacyjne obu miast postanowiły wzmocnić wzajemną współpracę miast w dziedzinie edukacji w ramach projektu Comenius Regio.

Głównym tematem projektu jest rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych i osobistych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem psychodramy i innych metod teatralnych i artystycznych. Problem umiejętności społecznych i osobistych jest szczególnie istotny w przypadku uczniów w wieku gimnazjalnym, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi, tj. Niską samooceną, agresją, problemami z integracją społeczną, itp. Tego typu kompetencje są kluczowe dla dalszego rozwoju osobistego i edukacyjnego tych uczniów.

Projekt ma w dużej mierze charakter badawczy, jego celem jest opracowanie, wdrożenie i przetestowanie różnych metod i narzędzi pracy z uczniami, W szczególności zbadane zostanie w jaki sposób psychodrama i inne metody mogą zostać zaadaptowane podczas zajęć programowych w szkole i jak mogą wspomóc rozwój kluczowych kompetencji u ucznia. Metody te zostaną wdrożone w trakcie warsztatów oraz podczas zajęć szkolnych a następnie przetestowane przez nauczycieli i metodyka,

W dniach 10-13 października 2012 przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie (zarówno strona polska jak i słoweńska) spotkali się w Poznaniu celem omówienia wszystkich podejmowanych działań w czasie realizacji całego projektu.

Komentowanie jest wyłączone.