Zajęcia logopedyczne w naszej szkole

„I Ty też potrafisz pięknie mówić” to tytuł wystawy uczniów naszej szkoły, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia logopedyczne, celem poprawy własnej wymowy. Pokłosiem spotkań są prace, które dzieci wykonały podczas terapii logopedycznej. 
Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów naszej szkoły do oglądnięcia wystawy”

Jankowska Aleksandra
Wiktor Plust

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole zasadniczo opierają się na IV filarach:

 1. Zaufanie – Podstawą terapii jest zaufanie do nauczyciela logopedy, którego zadaniem podstawowym jest rozwijanie i utrwalanie konkretnych umiejętności dziecka za pomocą ćwiczeń logopedycznych
 2. Współpraca – bardzo ważną rolę w terapii logopedycznej odgrywają rodzice, ponieważ zgodnie ze wskazówkami logopedy wykonują ćwiczenia z dzieckiem w domu
 3. Systematyczność – Ważnym ogniwem skutecznej terapii logopedycznej jest utrwalanie konkretnej umiejętności w sposób systematyczny powtarzając wielokrotnie konkretne zadania logopedyczne
 4. Odpowiedzialność – W wielu przypadkach mamy świadomość, że dzieci  prowadzone są przez kilku specjalistów, dlatego pamiętamy o tym, że najważniejszy jest wspólny plan działań. Staramy się ażeby dziecko w tym samym czasie we właściwy sposób utrwalało tę samą głoskę.

Zajęcia logopedyczne obejmują:wspieranie motywacji do mówienia

 • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
 • usprawnianie prawidłowej artykulacji aparatu mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Stosujemy metody i formy pracy dostosowane do percepcji i umiejętności dzieci. zatem nieodzowne są:

 • gry logopedyczne
 • układanki obrazkowo-wyrazowe
 • kolorowe ilustracje, historyjki obrazkowe, pomoce do ćwiczeń oddechowych (np. wiatraczki, piórka, piłeczki)

Jako zespół nauczycieli prowadzących terapię logopedyczną w naszej szkole, staramy się wdrożyć dziecko wraz  z rodzicem do systematycznej pracy w domu. Stosujemy w praktyce zasadę, że lepiej poświęcić 15 minut dziennie na powtarzanie ćwiczeń niż godzinę raz w tygodniu.

 

Komentowanie jest wyłączone.