Zajęcia logopedyczne w naszej szkole

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole zasadniczo opierają się na IV filarach:

 1. Zaufanie – Podstawą terapii jest zaufanie do nauczyciela logopedy, którego zadaniem podstawowym jest rozwijanie i utrwalanie konkretnych umiejętności dziecka za pomocą ćwiczeń logopedycznych
 2. Współpraca – bardzo ważną rolę w terapii logopedycznej odgrywają rodzice, ponieważ zgodnie ze wskazówkami logopedy wykonują ćwiczenia z dzieckiem w domu
 3. Systematyczność – Ważnym ogniwem skutecznej terapii logopedycznej jest utrwalanie konkretnej umiejętności w sposób systematyczny powtarzając wielokrotnie konkretne zadania logopedyczne
 4. Odpowiedzialność – W wielu przypadkach mamy świadomość, że dzieci  prowadzone są przez kilku specjalistów, dlatego pamiętamy o tym, że najważniejszy jest wspólny plan działań. Staramy się ażeby dziecko w tym samym czasie we właściwy sposób utrwalało tę samą głoskę.

Zajęcia logopedyczne obejmują:wspieranie motywacji do mówienia

 • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
 • usprawnianie prawidłowej artykulacji aparatu mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Stosujemy metody i formy pracy dostosowane do percepcji i umiejętności dzieci. zatem nieodzowne są:

 • gry logopedyczne
 • układanki obrazkowo-wyrazowe
 • kolorowe ilustracje, historyjki obrazkowe, pomoce do ćwiczeń oddechowych (np. wiatraczki, piórka, piłeczki)

Jako zespół nauczycieli prowadzących terapię logopedyczną w naszej szkole, staramy się wdrożyć dziecko wraz  z rodzicem do systematycznej pracy w domu. Stosujemy w praktyce zasadę, że lepiej poświęcić 15 minut dziennie na powtarzanie ćwiczeń niż godzinę raz w tygodniu.

 

Komentowanie jest wyłączone