Projekt „Home Alone”

Projekt ‚Home Alone’ zajmuje sie tematami odosobnienia i samotności młodych ludzi we współczesnym świecie. W każdym społeczeństwie możemy znaleźć ludzi, którzy nie są akceptowani przez innych z powodu ich osobowości, stylu ubierania, zainteresowań, narodowości czy religii. Brak zrozumienia, akceptacji czasami prowadzi do sytuacji, kiedy młodzi ludzie uciekają w wirtualny świat Internetu i masmediów. To nie dotyczy wyłącznie nastolatków, ale również ich rodziców, którzy nie są świadomi niebezpieczeństw płynących z Internetu (cyberprzemoc , uwodzenie, seksting itp.). Co więcej, Internet jest bardziej interesujący niż bezpośrednie kontakty z rówieśnikami, którzy nie akceptują ich odmienności, postrzegania świata, którzy śmieją się z nich. Niestety nie jesteśmy w stanie wyeliminować nowych technologii z życia młodych ludzi, więc musimy umieć z nich korzystać.

W tym projekcie chcemy pokazać młodym ludziom i ich rodzicom jak używać nowych technologii w bezpieczny sposób, jak przekształcić uzależnienie od Internetu w sukces w przyszłości. Dzięki takim przedsięwzięciom jak warsztaty, spotkania z reprezentantami różnych religii, mniejszości etnicznych, organizacja konferencji „Internet i media społecznościowe”, mamy nadzieję edukować młodych ludzi, którzy będą otwarci na świat, będą tolerancyjni i świadomi ryzyka, które niesie za sobą obecny świat. Ponadto chcemy, aby byli w stanie używać Internetu dla swojego intelektualnego i społecznego rozwoju.

W projekcie bierze udział sześć szkół z różnych krajów europejskich, które różnią się między sobą kulturowo i w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii. Ten wybór pozwoli rodzicom dzielić sie doświadczeniami i uczyć tolerancji, rozmawiać o tym, jak żyć wielokulturowym społeczeństwie oraz jak umiejętnie korzystać z osiągnięć XXI wieku bez odcinania się od korzeni.

Szczegółowe informacje z realizacji projektu zamieszczane są na oficjalnej stronie internetowej projektu.

www.homeprojectalone.wixsite.com/homealone 

Komentowanie jest wyłączone.