Rada rodziców

Drodzy Rodzice,

Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Za nami pierwsze spotkania rodziców z wychowawcami oraz pierwsze spotkanie trójek klasowych i wybór przedstawicieli Rady Rodziców.

Tak jak w latach poprzednich pragniemy włączyć się w pracę szkoły, wspomóc zarówno nasze dzieci, jak i pracowników szkoły. Potrzeb jest dużo. Biorąc po uwagę kalendarz szkolnych imprez, konkursów i realizację zadań szkolnych chcielibyśmy pomóc finansowo i osobiście przy różnych przedsięwzięciach.

Stąd nasza ogromna prośba o wsparcie finansowe.  Podczas majowego zebrania Rady Rodziców podjęto decyzję o pozostaniu przy obecnej składce w wysokości 50 zł (rodzeństwo uczęszczające do szkoły wpłaca łącznie 50 złotych).

Poniżej znajdziecie Państwo konto oraz e-mail Rady Rodziców. Czekamy na Państwa sugestie i propozycje, liczymy na  wsparcie.

konto bankowe „SKO Konto Rada Rodziców” prowadzonym przez PKO Bank Polski nr 26 1020 4027 0000 1902 1396 3253 (w tytule przelewu należy wpisać: „FUNDUSZ RR” oraz podać: IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ UCZNIA)

e-mail: radarodzicow.podlipami@gmail.com

W dniu 12 września 2018 roku podczas zebrania Rady Rodziców zostało wybrane nowe prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Prezydium Rady Rodziców

  1. Przewodniczący – Robert Depa
  2. Zastępca Przewodniczącego – Anna Gmerek
  3. Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Kutynia
  4. Sekretarz – Bartosz Smektała
  5. Skarbnik – Marcin Łach

Komisja rewizyjna

  1. Bernard Latanowicz
  2. Agnieszka Nowicka
  3. Iwona Wesołek

Regulamin Rady Rodziców

Dodaj komentarz