Rada rodziców

Zgodnie z decyzją RR z dnia 16.05.18 zwroty wpłat do klas będą dokonywane dla oddziałów, w których zwrot przekracza 10 zł.

Przysługujące kwoty będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniach 04.06.18 – 08.06.18. Osobą upoważnioną do odbioru jest wychowawca klasy lub skarbnik klasowej RR.

Kwoty nie odebrane po dniu 08.06.18 zostaną przeznaczone na cele statutowe RR.

Klasy, którym nie przysługuje zwrot: 0, IIIA, VB, VIB, VIIC

 

Prezydium Rady Rodziców

 1. Przewodnicząca – Karolina Undrych
 2. Zastępca Przewodniczącego – Szymon Charkiewicz
 3. Zastępca Przewodniczącego – Robert Depa
 4. Sekretarz – Joanna Kurzawa – Potrymajło
 5. Skarbnik – Luiza Kowalik

Komisja rewizyjna

 1. Grażyna Cieślewicz
 2. Anita Szyndlar
 3. Klaudia Czech

Regulamin RR

Plan finansowy

W imieniu Rady Rodziców informujemy, że najbliższe zebranie RR odbędzie się 8 listopada 2017 r. po konsultacjach z rodzicami, czyli około godziny 17.30.

 Szanowni Państwo, Rodzice!

Rada Rodziców serdecznie zaprasza rodziców, szczególnie trójki klasowe na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2017/2018, które odbędzie się 27.09.2017 r. o godz. 18.00. Na spotkaniu przedstawimy sprawozdanie finansowe za rok 2016/2017 zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną, ramowy program dalszych działań oraz wybierzemy nowe Prezydium.

W roku ubiegłym udało się, zrealizować kilka przedsięwzięć za kwotę 9 581,60 zł:

 1. zakupić sprzęt nagłaśniający w kwocie 4 650,00 zł
 2. dofinansować wycieczki oraz zawody sportowe – 1900,00 zł
 3. ufundować nagrody dla uczniów – 563,30,30 zł
 4. ufundować dla wszystkich dzieci poczęstunek na dzień podróżnika i dzień sportu – 952,20 zł
 5. zrealizować zwroty do klas – 1516,10 zł

 

Udało się  również  pozyskać sponsorów na dzień sportu dla Klas I-III oraz Osobowości roku  za kwotę 800 zł.

Wszelkie aktywności wymagają od nas wszystkich nie tylko osobistego uczestnictwa, ale także wsparcia finansowego, dzięki któremu nabierają realnych kształtów i mogą służyć z korzyścią dla dzieci i młodzieży naszej szkoły.  Z tego względu, tak ważne są Państwa dobrowolne składki i darowizny na rzecz Rady Rodziców. Składki proponujemy pozostawić na takim samym poziomie 50 zł od dziecka, w przypadku rodzeństwa, może być to wpłata za jedno dziecko. Liczy się każda wpłacona kwota w miarę Państwa możliwości. Środki te wrócą do naszych dzieci, w różnej postaci. To my rodzice mamy na to wpływ i decydujemy  o tym.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim, za wpłaty, za działalność, poświęcenie swojego czasu i podjęte działania na rzecz społeczności szkolnej i oczywiście zapraszamy do dalszej współpracy.

Zachęcamy Państwa, byście mimo zmęczenia i wielu obowiązków znaleźli siłę i chęci do pracy na rzecz dzieci, właśnie TUTAJ – W SZKOLE – gdzie spędzają najwięcej czasu.

Nowy adres e-mail do kontaktów z Prezydium Rady Rodziców radarodzicow.podlipami@gmail.com

Nowy adres e-mail do kontaktów z Komisją Rewizyjną komisjarewizyjna.radyrodzicow@gmail.com

Dokumentacja dotycząca Rady Rodziców jest dostępna w Sekretariacie Szkoły.

Informujemy, że zostało uruchomione nowo konto bankowe „SKO Konto Rada Rodziców” prowadzonym przez PKO Bank Polski nr 26 1020 4027 0000 1902 1396 3253

Wpłat można dokonywać przez Skarbników klasowych oraz bezpośrednio na konto.

W tytule przelewu należy wpisać: „FUNDUSZ RR” oraz podać: IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ UCZNIA. Prawidłowy opis wpłat pomoże skarbnikowi przypisać właściwą składkę do klasy i na tej podstawie będzie dokonany tzw. zwrot za wpłaty na rzecz Rady Rodziców w wysokości 30% składki danej klasy na cele określone przez klasy (zgodnie z zapisem w Regulaminie Rady Rodziców, który jest dostępny na stronie internetowej).

Regulamin Rady Rodziców

Dodaj komentarz