Uczymy ratować

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Program realizowany jest w naszej szkole od listopada 2006r. dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (http://www.wosp.org.pl/uczymyratowac/). Skierowany jest do uczniów klas 1-3 Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 29.

Zajęcia prowadzone są nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego – Paulinę Banaszak i Hannę Pawłowicz. Prowadzące przed przystąpieniem do realizacji programu, wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację WOŚP. Podczas szkolenia pod okiem instruktorów Fundacji WOŚP z uprawnieniami AHA (American Heart Association – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne) nauczyciele uczyli się udzielania pierwszej pomocy, po ty by swoją wiedzę przekazać następnie uczniom.

Podczas zajęć uczniowie nauczania początkowego uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Zajęcia trwają 4 godziny zegarowe. Na końcu zajęć wytrwali uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Fundacja WOŚP, oprócz szkolenia nauczycieli, zapewnia także podstawowe pomoce naukowe do prowadzenia zajęć. Dzięki temu podczas zajęć dzieci korzystają z podręczników oraz ćwiczą resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach MiniAnia.

Komentowanie jest wyłączone.