Podsumowanie akcji PCK GORĄCZKA ZŁOTA

W naszej szkole podczas akcji Gorączka Złota uzbieraliśmy 393 zł. W wyniku tej kampanii do Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu wpłynęło 23 100 zł. Dzięki tym środkom finansowym dzieci z najuboższych rodzin mogły wyjechać na kolonie i miło spędzić wakacje.
Składamy ogromne podziękowania uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę nauczycielek i dzieci ze świetlicy szkolnej za nieocenioną pomoc przy zbiórce pieniędzy.

Organizatorzy: Beata Anastaziak i Józefina Kisała

Komentowanie jest wyłączone