Inauguracja nowego roku szkolnego

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Podczas uroczystej inauguracji nasi uczniowie wierszem i piosenką pożegnali wakacje, a rozpoczęli czas nauki.

Pani dyrektor Danuta Mikołajczak serdecznie powitała zebranych – uczniów, grono pedagogiczne, rodziców, pracowników obsługi oraz administracji, a swoim przemówieniu zwróciła uwagę, że będzie to trudny rok – czas wprowadzania reformy, a przede wszystkim zaawansowanego czasu budowy nowej hali sportowej. Jednak już niedługo z pewnością wyrzeczenia opłacą się wszystkim. W kolejnych słowach pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym – nauczycielom wyrozumiałości  i cierpliwości, a uczniom, zapału w zdobywaniu wiedzy. Następnie dzieci i młodzież pod opieką swych wychowawców rozeszli się do klas. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji – plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią.

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 r. Dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka, usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb.

Nasza szkoła minutą ciszy uczciła wszystkie ofiary II wojny światowej.

 

W roku szkolnym 2017/2018  życzymy wszystkim naszym uczniom

odkrywania nowych pasji i pielęgnowania tych już odkrytych,

a nauczycielom spokoju i zapału do pracy!

Pamiętajmy również o  bezpieczeństwie!

Katarzyna Szyszka

Komentowanie jest wyłączone