Pomagamy Stefanii. Cały rok będziemy zbierać nakrętki.!

O tym, że wartością jest pomaganie, wiemy od dawna i angażujemy się w akcje mające na celu, zebranie funduszy na rzecz potrzebujących. Tym razem pomagamy dwuletniej Stefanii i ogłosiliśmy  zbiórkę nakrętek przeznaczonych na leczenie i jej rehabilitację.

Liczymy na to, że wszyscy uczniowie poprą nasza akcję i pomogą w zebraniu funduszy na rzezcz chorej dziewczynki.

Na lekcji u Jana Sebastiana Bacha

Badania dowodzą, że doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój jest muzyka. Oprócz pobudzania różnych inteligencji łączy obie półkule i wprowadza stan równowagi. Kontakt z muzyką klasyczną pomaga w koncentracji i wzmaga procesy uczenia się.

Dlatego jak co roku najmłodsi uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 biorą udział w koncertach Filharmonii Poznańskiej . Pierwsze spotkanie zaplanowane było z Janem Sebastianem Bachem i jego kompozycjami. Dzieci przeniosły się do Kościoła św. Michała w Lipsku, gdzie w pierwszej połowie XVIII wieku Bach jako kantor nauczał śpiewu i tworzył swoje dzieła. Skromny kompozytor był genialnym twórcą.

Czekamy na kolejne spotkania muzyczne, kolejne przeżycia. A z twórczości J. S. Bacha polecamy: Largo z Koncertu G-dur na flet i smyczki oraz Largo z koncertu F-dur na harfę.

Dzień Kropki

15.09.2017 obchodziliśmy w  klasie 2 b Dzień Kropki.  Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy dzieci z naszej szkolnej klasy zerowej. Na początku zaśpiewaliśmy piosenki o szkole, a po wspólnej zabawie razem z dziećmi z klasy ,,0” wykonaliśmy pracę plastyczną pt. ,, Zaczarowane kropki”. 

Podsumowanie akcji PCK GORĄCZKA ZŁOTA

W naszej szkole podczas akcji Gorączka Złota uzbieraliśmy 393 zł. W wyniku tej kampanii do Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu wpłynęło 23 100 zł. Dzięki tym środkom finansowym dzieci z najuboższych rodzin mogły wyjechać na kolonie i miło spędzić wakacje.
Składamy ogromne podziękowania uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę nauczycielek i dzieci ze świetlicy szkolnej za nieocenioną pomoc przy zbiórce pieniędzy.

Organizatorzy: Beata Anastaziak i Józefina Kisała

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Mieszkańcy osiedla Pod Lipami

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice i Mieszkańcy osiedla Pod Lipami

Już za parę dni rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/18. Będzie to bardzo trudny rok nie tylko ze względu na reformę oświaty, która jest wprowadzana od września, ale również ze względu na olbrzymie wyzwanie organizacyjne, przed którym stajemy – budowa hali sportowej, na jaką zasługuje cała społeczność szkolna i środowisko lokalne. Hala ta może stać się centrum naszego osiedla, pozwoli wyróżnić się na mapie winogradzkich osiedli ze względu na wyjątkowy charakter oraz na nieograniczone możliwości dla organizacji imprez szkolnych i środowiskowych.

Jednakże zanim hala zostanie oddana do użytku musimy sprostać wielu oczekiwaniom organizacyjnym, aby inwestycja mogła się zakończyć terminowo, a bezpieczeństwo zostało zachowane na dotychczasowym poziomie. Cały rok szkolny nie będziemy mogli korzystać z dotychczasowych boisk sportowych, które są terenem inwestycji, a jedynie z terenu zielonego przy placu zabaw, który jednocześnie stanie się terenem dla dużych przerw. Organizacja pracy nauczycieli, podział obowiązków dyżurnych zostanie przygotowana z należytą starannością, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniom przebywającym w szkole.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodziców i mieszkańców osiedla Pod Lipami o pomoc i wsparcie w tak trudnej chwili oraz wspólne działania dla poprawy bazy sportowej naszej szkoły, która jest wyróżniającą się placówką w Poznaniu. Nasze starania, aby dzieci mogły w optymalnych warunkach przygotowywać się do startów w zawodach, rozwijać swoje zainteresowania sportem, podyktowane są właśnie ich dobrem. Rozbudowując bazę sportową, poszerzamy ją nie dla siebie, ale dla naszych uczniów, dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego.

Liczymy na państwa cierpliwość, wyrozumiałość i pomoc w przeprowadzeniu tej inwestycji.

Dyrekcja i społeczność szkolna
Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Inauguracja nowego roku szkolnego

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Podczas uroczystej inauguracji nasi uczniowie wierszem i piosenką pożegnali wakacje, a rozpoczęli czas nauki.

Pani dyrektor Danuta Mikołajczak serdecznie powitała zebranych – uczniów, grono pedagogiczne, rodziców, pracowników obsługi oraz administracji, a swoim przemówieniu zwróciła uwagę, że będzie to trudny rok – czas wprowadzania reformy, a przede wszystkim zaawansowanego czasu budowy nowej hali sportowej. Jednak już niedługo z pewnością wyrzeczenia opłacą się wszystkim. W kolejnych słowach pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym – nauczycielom wyrozumiałości  i cierpliwości, a uczniom, zapału w zdobywaniu wiedzy. Następnie dzieci i młodzież pod opieką swych wychowawców rozeszli się do klas. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji – plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią.

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 r. Dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka, usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb.

Nasza szkoła minutą ciszy uczciła wszystkie ofiary II wojny światowej.

 

W roku szkolnym 2017/2018  życzymy wszystkim naszym uczniom

odkrywania nowych pasji i pielęgnowania tych już odkrytych,

a nauczycielom spokoju i zapału do pracy!

Pamiętajmy również o  bezpieczeństwie!

Katarzyna Szyszka

Komunikat

Informujemy, że w oddziale zerowym ZSzOS nr 1 w dniach 1 września oraz 4-5 września odbywają się zajęcia adaptacyjne. Zapraszamy dzieci, by poznały swoje nowe nauczycielki, nowa salę i swoich kolegów. Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się 7 września 2017 roku.

Wycieczka do Stowarzyszenia „Benek”

W dniu 8 czerwca 2017r. klasy zerowe udały się na wycieczkę do siedziby Stowarzyszenia „Benek” mieszczącej się w Szewcach koło Poznania. Gdzie dzieci spotkały się z różnymi mieszkającymi tam zwierzętami począwszy od kotów, psów, kur, indyków, koni a kończąc na wielbłądzie, lamach, krowach, strusiach i szopach praczach. Po zwiedzaniu placówki  stowarzyszenia uczniowie mieli możliwość spotkać się przy ognisku i wspólnie upiec kiełbaski. Na zakończenie spotkania chętne dzieci mogły przejechać się na koniu. Opuściliśmy placówkę z uśmiechami na twarzy i nadzieją na kolejne spotkania ze zwierzętami w przyszłym roku szkolnym.

Joanna Pietrzyk 

Manufaktura cukierków i lizaków Słodkie Czary Mary w Poznaniu

Klasa 3c z okazji „Dnia Dziecka” wybrała się  na pokaz produkcyjny powstawania lizaków, połączony z warsztatami. Obejrzeliśmy proces produkcyjny, od momentu wylania karmelu na kamienny blat, poprzez nadawanie smaku i kolorów, aż do momentu pakowania gotowych produktów. W trakcie warsztatów wykonaliśmy również własnego lizaka.

Spotkanie z piłkarzami Warty Poznań

10 kwietnia 2017r. gościliśmy w naszej szkole dwóch piłkarzy z klubu Warta Poznań. Zawodnicy z chęcią odpowiadali na wszystkie pytania dzieci. Uczniowie pytali między innymi o początki ich kariery piłkarskiej, liczbę strzelonych bramek czy znajomość z Robertem Lewandowskim. Klasa 1a miała możliwość wziąć udział w profesjonalnym treningu oraz meczu z zaproszonymi piłkarzami. Niewątpliwie to spotkanie wywarło na dzieciach ogromnie wrażenie.

K. Kowalewska