Niemieckimaklasę / Deutsch hat Klasse

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wrażenie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.

Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. Są obecnie jednym z113 zespołów biorącychudział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2017/2018.

Zadanie konkursowe polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę. 

Zanim jednak uczniowie przystąpią do działania, zespoły muszą zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać odpowiedzi – co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespól przy nowej aranżacji sali lekcyjnej i kto może go udzielić?

Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespól projektu „Niemiecki ma klasę” służy pomocą nauczycielom poszukującym informacji.

Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.

W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

„Iwona, księżniczka Burgunda” – listopadowy spektakl „POPkulturalnych rozmów…”

Pochmurny listopadowy wieczór najlepiej spędzić w przytulnych murach teatru. Uczestnicy „POPkulturalnych rozmów…” obejrzeli tym razem „Iwonę, księżniczkę Burgunda”, spektakl Teatru Nowego w reżyserii Magdaleny Miklasz.

Gombrowiczowska sztuka została uwspółcześniona. Reżyserka nie tylko wykorzystała klasyczne gombrowiczowskie wątki, ale również poszerzyła kontekst dramatu. Subtelnie nawiązała do współczesnej polskiej sytuacji politycznej, społecznej i medialnej.

W  Iwonie, księżniczce Burgunda” odnaleźć można niemal wszystkie wątki obecne w jego późniejszej twórczości. Nie ograniczają się one tylko do problematyki „gęby” i „formy”, ale obejmują tematy takie jak podział klasowy, władza, wolność i ich ograniczenia. Na pewno sztuka podsunęła nam wiele tematów do dyskusji.

Katarzyna Szyszka

 – opiekun koła „POPkulturalne rozmowy…”

Z wizytą w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

W dniu 9.11 uczniowie klasy 3B Gimnazjum mieli okazję w ramach zawodoznawstwa odwiedzić Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W ramach zajęć uczniowie skorzystali z nowoczesnego symulatora pola walki gdzie mogli w praktyce sprawdzić różne rodzaje współczesnego uzbrojenia. Największą atrakcją niewątpliwie była jednak przejażdżka w symulatorze transportera „Rosomak”.

Bartosz Olek 

Dzień patrioty i patriotki XXI wieku – relacja z działań projektowych

Realizujemy w naszej szkole projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej – Dzień patrioty i patriotki XXI wieku. Jego ideą jest wzmocnienie obywatelskiego rozumienia patriotyzmu, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promowanie postawy społecznego zaangażowania.

Jaki jest / jaki powinien być współczesny patriotyzm?

Uczniowie i uczennice skupieni w grupie projektowej opracowali mapę myśli obrazującą ich rozumienie nowoczesnego patriotyzmu. Stworzyli również krąg wartości, idei i postaw wspólnych dla całej grupy obejmujący zaufanie, odpowiedzialność, wolność jednostki, różnorodność, miłość, uczciwość, poczucie własnej wartości, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, otwartość.

Duchowym przewodnikiem naszych poszukiwań jest Jacek Kuroń – społecznik, działacz, polityk. Uczniowie i uczennice poznali jego sylwetkę i myśl społeczną, która może być ważnym głosem w dyskusji o patriotyzmie XXI wieku.

Kolejne działania uczniowie i uczennice podjęli w swoich klasach:

  • przygotowują na wystawę „Ślady pamięci” plakaty prezentujące miejsca upamiętnienia osób lub wydarzeń historycznych,
  • tworzą „Kartkę dla Polski” z życzeniami z okazji rocznicy odzyskania niepodległości,
  • szukają w swoim otoczeniu bohaterów dnia codziennego,
  • przygotowują się do „gry korytarzowej”, w której zadania dotyczyć będą edukacji obywatelskiej i znajomości „małej ojczyzny”.

Punkt kulminacyjny projektu to Festiwal patrioty i patriotki XXI wieku zaplanowany na 16 listopada – w Międzynarodowym Dniu Tolerancji. Takie wydarzenie odbędzie się jednocześnie w ok. 160 szkołach uczestniczących w projekcie.

Koordynatorki:

Renata Zajder, Anna Matysiak

Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Sądzie Rejonowym

Klasy III gimnazjum w październiku wyszły na zajęcia wiedzy społeczeństwie do Sądu Rejonowego w Poznaniu. Celem wycieczki do było pogłębienie i utrwalenie edukacji prawnej  i obywatelskiej, która odbywa się na lekcjach w szkole.
12 października klasa III C spotkała się z panią sędzią Samantą Wierzbicką z Wydziału do spraw Rodzinnych i Nieletnich, która opowiedziała nam od strony prawnika o pracy sędziego, władzy sądowniczej w Polsce i o kształceniu prawników. Odpowiadała na różne pytania uczniów. Przeprowadziliśmy pod jej kierunkiem symulację rozprawy sądowej, podczas której uczniowie naszego Gimnazjum nr 5 przebrani w togi sędziowskie, adwokackie i prokuratorskie ćwiczyli przebieg rozprawy sądowej pod czujnym okiem sędziego. Przeszliśmy przez ważne miejsca gmachu sądu, jak sala rozpraw, siedziba policji sądowej, pokój przesłuchań dla dzieci i ofiar przemocy w rodzinie, archiwum sądowe oraz zobaczyliśmy tajny korytarz, jakim doprowadzani są aresztanci konwojowani przez policję sądową na rozprawy sądowe.

18 października uczniowie z klasy III B, a 25 października młodzież z III A wzięła udział w rozprawie prowadzonej przez panią sędzię Martę Zaidlewicz z Wydziału Karnego. Byliśmy świadkami całego procesu sądowego z wystąpieniami prokuratora, obrońcy i przesłuchiwaniem świadków oraz wydaniem wyroku. Każda z klas zobaczyła kluczowe miejsca pracy sądu.

Lekcje wiedzy o społeczeństwie w sali rozpraw pozwoliły poznać pracę sądu w praktyce.

Anna Matysiak – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 5

Projekt „Szkicownik- szkice z natury”

W ramach projektu „Szkicownik- szkice z natury” na korytarzu I. piętra można obejrzeć realizację wrześniowego tematu pt. „Bukiety”. Przypomnę, że w projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie, którzy realizują zadany temat na dany miesiąc w postaci pięciu szkiców. Wykonanie prac na trzy tematy w roku jest zaliczane jako praca dla chętnych, a uczeń otrzymuje dodatkową ocenę celującą z przedmiotu plastyka lub zajęcia artystyczne. Temat na październik to „Pejzaż miejski – dachy Poznania”, którego realizacja zakończy się 6 listopada. Do tego czasu można przynosić prace wykonane w dowolnej technice. Zachęcam do wzięcia udziału w szkicowniku i szlifowania swojego warsztatu rysunkowego.

Ewa Grocholska

ARSzuflada

Wystawy w ARSzufladzie ruszyły pełną parą. Po pierwszych wystawach indywidualnych i przedmiotowych (martwe natury pt. „Śniadanie” klas 7A i C oraz „Ex- Libris – książka moją wizytówką” klas 3 A, B, C gimnazjum), które teraz będzie można oglądać w galerii internetowej w zakładce zajęcia dodatkowe, na korytarzu szkolnym trwa wystawa indywidualna uczennicy klasy 7A Marii Kramarczyk oraz dwie wystawy przedmiotowe pt. „Wizytówka z charakterem” klas 4 A, B, C, D i „Body- art. Portret emocjonalny” klas 7 A,C, na których prezentowane są najciekawsze prace z tematów realizowanych na lekcjach. Wszystkich zapraszam do udziału w wystawach w roli twórców lub odbiorców.

Ewa Grocholska

Spotkanie autorskie z Przemysławem Garczyńskim

Przemysław Garczyński – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UAM, założyciel bloga 3telnik.pl., pożeracz książek i recenzent. Szczyci się tym, że jest poznaniakiem z krwi i kości. 2 miesiące temu została wydana jego debiutancka książka „Kelner”. Jednak w obliczu tych wszystkich informacji najważniejsza jest ta, że jest on absolwentem naszej szkoły! Z okazji literackiego debiutu, 18 października, odbyło się spotkanie z pisarzem, w którym uczestniczyli uczniowie klas siódmych.

Był czas na pytania o początki pisania, inspiracje, głównych bohaterów, nawiązania do popkultury i innych dzieł. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie na pomysł historii kryminalnej, którą mieli ułożyć na podstawie rekwizytów.

Pan Garczyński ofiarował egzemplarz książki szkolnej bibliotece. Zachęcamy do lektury!

Katarzyna Szyszka

Małgorzata Masłowska – Taffel

WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI I RÓWNI – warsztaty Amnesty International

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” – głosi artykuł 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Słowa te stały się mottem projektu edukacyjnego realizowanego przez Amnesty International.

Jak zbudować świat, w którym fundamentalne prawa wszystkich ludzi są faktyczne przestrzegane? Pierwszy krok to edukacja na rzecz praw człowieka.

Uczniowie i uczennice gimnazjum oraz klas siódmych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez panią Natalię Stępień – edukatorkę Amnesty International. Ich celem było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń na świecie oraz uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę ochrony praw osób zmuszonych
do opuszczenia swojego domu w poszukiwaniu schronienia.

Uczniowie i uczennice w formie zabawy w kalambury przypomnieli sobie najważniejsze prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Rozwiązywali quiz na temat sytuacji uchodźców. Poznali historię rodzeństwa – oboje poruszających się na wózkach inwalidzkich – które uciekło z ogarniętej wojną Syrii.

Czy inny musi być obcy?

Najważniejszą częścią zajęć było spotkanie z Nidalem Kalbonehem – studiującym w Poznaniu uchodźcą z Palestyny, muzykiem i tancerzem. Nasz gość mówił o swoim kraju, o pierwszych wrażeniach z Polski, o różnicach językowych i trudnościach w nauce języka polskiego. Opowiadał o swoim zespole muzycznym łączącym młodych ludzi różnych narodowości i polskie piosenki z arabskimi aranżacjami. Odpowiadał na pytania o to, jak został przyjęty w Polsce i czy poznaniacy okazali się tolerancyjni – te zagadnienia interesowały szczególnie uczniów realizujących projekt edukacyjny poświęcony badaniu postaw mieszkańców Poznania wobec przybyszów z innych krajów.

To było dobre spotkanie, pełne wzajemnej otwartości i życzliwości. Warto dodać, że uczniowie i uczennice wykazali się również kompetencjami językowymi, zrezygnowali z pomocy tłumacza i prowadzili rozmowę po angielsku.

Renata Zajder, Ryszard Pempera

Dzień Edukacji Narodowej

 

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi.

Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.

(T. Mackenzie)

Dzień Edukacji Narodowej to ważny dzień nie tylko dla nauczycieli, ale dla całej społeczności szkolnej. To dzień, w którym płyną szczere życzenia i podziękowania dla nauczycieli, ale to także czas refleksji nad tym co poprawić, w czym się dokształcić, co udoskonalić. 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na której nie zabrakło, zawsze ciepło witanych, emerytów, rodziców, absolwentów.  Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że sukces osiągniemy tylko przy ścisłej współpracy nauczyciel – rodzic – uczeń.

 

Katarzyna Szyszka