Serdecznie zapraszamy!

Drzwi otwarte w Sportowej Szkole Podstawowej nr 29

w związku z rekrutacją do klas pierwszych

2.03.2019, godz. 10.00 – 13.00

W programie:

 • spotkanie z Dyrekcją szkoły
 • występy artystyczne
 • zajęcia  dla dzieci
 • zwiedzanie szkoły

Liceum Sportowe na os. Pod Lipami –  rekrutacja – informacje wstępne

Od roku szkolnego 2019/2020 utworzone zostaną dwie klasy – dla  absolwentów gimnazjum (trzyletnie liceum ogólnokształcące) oraz ośmioletniej szkoły podstawowej (liceum czteroletnie).

Będą to klasy ogólno – sportowe.

WIZJA KANDYDATA

Osoby trenujące różnorodne dyscypliny (preferowane sporty – siatkówka, pływanie, piłka ręczna), osoby zainteresowane pracą w sporcie i kulturze.

WIZJA ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły może podjąć studia na dowolnym kierunku, w szczególności jednak przygotowany będzie do kierunków: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, rehabilitacja, turystyka i rekreacja, dietetyka, taniec w kulturze fizycznej, manager, animator kultury, neurobiologia, ratownictwo medyczne.

Podczas rekrutacji dodatkowo punktowanymi przedmiotami będzie biologia i geografia.

Sportowe Liceum Ogólnokształcące – informator

Sportowe Liceum Ogólnokształcące – informator

ADRES: os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań

TELEFON: (61) 8200-591

E-MAIL: sekretariat@ssp29gim5.poznan.pl

DOJAZD: tramwaj nr 3, 4 i 10, autobusy 90, 82, 83, 85, 74, 69, 51, 47, 67, 911

OPIS:

Nowo utworzone Liceum Sportowe należeć będzie do Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, który od ponad 40 lat wychowuje i kształci młodych, zdolnych sportowców.

Wyróżnikiem naszej szkoły jest powiązanie szerokiej oferty sportowej z procesem dydaktycznym. Harmonijny rozwój młodego człowieka umożliwia koncepcja wychowywania przez sport. Naszą siłą jest umiejętne połączenie rozwoju sportowego ucznia z oczekiwanym przez rodziców wysokim poziomem nauczania. Mistrzostwo w naszej szkole rozumiane jest wielorako. Być mistrzem w danej dziedzinie to znaczy osiągnąć wysoki pułap umiejętności, zdobywać największe trofea. Ale być mistrzem dla samego siebie, to rozwijać się, stawiać sobie wymagania i pokonywać trudności. W takim rozumieniu kształcimy i wychowujemy naszych uczniów i z takim samym podejściem wykorzystujemy własny potencjał pedagogiczny.

NASZA SZKOŁA TO:

 • jedna z nielicznych placówek należąca do Siatkarskiego Ośrodka Sportowego (SOS)  oraz Ośrodka Szkolenia w Piłce Ręcznej  (OSPR),
 • poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli,
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych,
 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury,
 • systematyczna współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Politechniką Poznańską i  Uniwersytetem Przyrodniczym oraz poznańskimi instytucjami kultury,
 • możliwość zdawania każdego przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
 • korelacja planu lekcji z treningami,
 • realizacja programu wychowanie przez sport,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • doskonałe zaplecze treningowe,
 • doświadczona kadra pedagogiczna i trenerska,
 • realizowane innowacje pedagogiczne,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta,
 • możliwość nauki języka hiszpańskiego,
 • zapewnione ciepłe posiłki.

KONTAKTY ZAGRANICZNE :

Od 1999 roku realizujemy projekty unijne: Socrates, e-twinning,Comenius, Comenius Regio (2-krotny partner projektu Miasta Poznania) a aktualnie Erasmus+. Ciągłość tych działań i regularne aplikowanie o nowe środki związane są ze zgłaszanymi przez rodziców i samych uczniów potrzebami współpracy z zagranicznymi placówkami, potrzebami rozwoju kompetencji językowych a także potrzebami pogłębiania swojej tożsamości narodowej i aktywnego udziału w funkcjonowaniu współczesnej Europy.  W minionych latach szkoła nawiązała kontakt z placówkami oświatowymi z 15 europejskich krajów. Z wieloma szkołami realizowaliśmy kilkakrotnie projekty i nawiązaliśmy trwałe przyjaźnie.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

W szkole każdy znajdzie możliwość realizacji swojej pasji. Prężnie funkcjonuje koło zainteresowań kulturą popularną „POPkulturalne rozmowy…” (organizacja systematycznych wyjść do teatru), a także szkolna grupa teatralna, przedmiotowe koła zainteresowań, Szkolny Klub Debat, zajęcia z programowania i pierwszej pomocy, wolontariat, szachy, zajęcia z języka włoskiego i rosyjskiego. Oferta zajęć jest systematycznie poszerzana, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY :

Liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i informatycznych. Czołowe miejsca w mistrzostwach debat oksfordzkich. Mistrzostwa Wielkopolski i Polski w wiodących dyscyplinach szkoły: pływaniu, siatkówce i piłce ręcznej. O bieżących sportowych  sukcesach szkoły można poczytać pod adresem: http://gim5pozn.vipserv.org/Pliki/wyniki/os2018.pdf

ODDZIAŁY:

Klasy ogólno – sportowe z możliwością wyboru dowolnych przedmiotów maturalnych.

WIZJA ABSOLWENTA:

Absolwent naszej szkoły może podjąć studia na dowolnym kierunku, w szczególności jednak przygotowany będzie do kierunków: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, rehabilitacja, turystyka i rekreacja, dietetyka, taniec w kulturze fizycznej, manager, animator kultury, neurobiologia, ratownictwo medyczne.

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice,

Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Za nami pierwsze spotkania rodziców z wychowawcami oraz pierwsze spotkanie trójek klasowych i wybór przedstawicieli Rady Rodziców.

Tak jak w latach poprzednich pragniemy włączyć się w pracę szkoły, wspomóc zarówno nasze dzieci, jak i pracowników szkoły. Potrzeb jest dużo. Biorąc po uwagę kalendarz szkolnych imprez, konkursów i realizację zadań szkolnych chcielibyśmy pomóc finansowo i osobiście przy różnych przedsięwzięciach.

Stąd nasza ogromna prośba o wsparcie finansowe.  Podczas majowego zebrania Rady Rodziców podjęto decyzję o pozostaniu przy obecnej składce w wysokości 50 zł (rodzeństwo uczęszczające do szkoły wpłaca łącznie 50 złotych).

Poniżej znajdziecie Państwo konto oraz e-mail Rady Rodziców. Czekamy na Państwa sugestie i propozycje, liczymy na  wsparcie.

konto bankowe „SKO Konto Rada Rodziców” prowadzonym przez PKO Bank Polski nr 26 1020 4027 0000 1902 1396 3253 (w tytule przelewu należy wpisać: „FUNDUSZ RR” oraz podać: IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ UCZNIA)

e-mail: radarodzicow.podlipami@gmail.com

W dniu 12 września 2018 roku podczas zebrania Rady Rodziców zostało wybrane nowe prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Prezydium Rady Rodziców

 1. Przewodniczący – Robert Depa
 2. Zastępca Przewodniczącego – Anna Gmerek
 3. Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Kutynia
 4. Sekretarz – Bartosz Smektała
 5. Skarbnik – Marcin Łach

Komisja rewizyjna

 1. Bernard Latanowicz
 2. Agnieszka Nowicka
 3. Iwona Wesołek

 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi to SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 im.Jana Kochanowskiego oraz GIMNAZJUM NR 5 GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Kazimierza Nowaka. Znajdujemy się na poznańskich Winogradach – os. POD LIPAMI 106. Serdecznie zapraszamy.

Nasza szkoła to 40 lat tradycji i doświadczenia w kształcenie i wychowaniu młodych sportowców. Powszechna,szeroka oferta sportowa, w ścisłej korelacji z procesem dydaktycznym, gwarantuje harmonijny rozwój młodego człowieka. Sportowy duch szkoły oraz jej kameralna atmosfera to gwarancja bezpieczeństwa dzieci.

Partnerzy krajowi i zagraniczni, sympatycy szkoły oraz przede wszystkim rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły to wszystko sprawia, że każdego roku nasze mury opuszcza grupa wspaniałych uczniów, którzy z sentymentem wspominają Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1.

IMGP7077_DxO

bip

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Mieszkańcy osiedla Pod Lipami

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice i Mieszkańcy osiedla Pod Lipami

Już za parę dni rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/18. Będzie to bardzo trudny rok nie tylko ze względu na reformę oświaty, która jest wprowadzana od września, ale również ze względu na olbrzymie wyzwanie organizacyjne, przed którym stajemy – budowa hali sportowej, na jaką zasługuje cała społeczność szkolna i środowisko lokalne. Hala ta może stać się centrum naszego osiedla, pozwoli wyróżnić się na mapie winogradzkich osiedli ze względu na wyjątkowy charakter oraz na nieograniczone możliwości dla organizacji imprez szkolnych i środowiskowych.

Jednakże zanim hala zostanie oddana do użytku musimy sprostać wielu oczekiwaniom organizacyjnym, aby inwestycja mogła się zakończyć terminowo, a bezpieczeństwo zostało zachowane na dotychczasowym poziomie. Cały rok szkolny nie będziemy mogli korzystać z dotychczasowych boisk sportowych, które są terenem inwestycji, a jedynie z terenu zielonego przy placu zabaw, który jednocześnie stanie się terenem dla dużych przerw. Organizacja pracy nauczycieli, podział obowiązków dyżurnych zostanie przygotowana z należytą starannością, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniom przebywającym w szkole.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodziców i mieszkańców osiedla Pod Lipami o pomoc i wsparcie w tak trudnej chwili oraz wspólne działania dla poprawy bazy sportowej naszej szkoły, która jest wyróżniającą się placówką w Poznaniu. Nasze starania, aby dzieci mogły w optymalnych warunkach przygotowywać się do startów w zawodach, rozwijać swoje zainteresowania sportem, podyktowane są właśnie ich dobrem. Rozbudowując bazę sportową, poszerzamy ją nie dla siebie, ale dla naszych uczniów, dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego.

Liczymy na państwa cierpliwość, wyrozumiałość i pomoc w przeprowadzeniu tej inwestycji.

Dyrekcja i społeczność szkolna
Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Lekcja historii i patriotyzmu –  klasy 8 na spektaklu „Kolumbowie”

W chłodny i deszczowy poniedziałek (11.02.2019r.) klasy 8 obejrzały spektakl pt. „Kolumbowie”, w gościnnych progach Teatru Cortique Anny Niedźwiedź. Autorem scenariusza i reżyserem przedstawienia jest Krzysztof Weber. Inspiracją były dla niego utwory o tematyce wojennej, m.in.: „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego, „Pokolenie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Przedstawienie „Kolumbowie” opowiadało historię czwórki przyjaciół: Ireny, Franka, Zygmunta i Tadeusza, którzy poznali się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej . Mieli…

Czytaj dalej

Warsztaty „WSPÓLNA ZABAWA, ZWYCZAJNA SPRAWA” –  klasa 2b

Tym razem klasa 2b wzięła udział w warsztatach  prowadzonych przez Stowarzyszenie „Potrafię więcej” w ramach kampanii „Wspólna zabawa, zwyczajna sprawa”. Celem tej kampanii jest przekazywanie wiedzy o tym, czym jest niepełnosprawność, oswajanie z niepełnosprawnością, uwrażliwianie na los słabszych rówieśników, a także przełamywanie barier i lęków wobec osób niepełnosprawnych. Uczniowie wzięli udział zabawach manualnych, podczas których mieli okazję przekonać się, z jakimi trudnościami mierzą się na co dzień ich niepełnosprawni koledzy. Dzieci zapoznały się również z alfabetem Braille’a, specjalną maszyną do…

Czytaj dalej

1a i 6c odwiedziły Międzynarodowe Targi Poznańskie

1 lutego klasy 1a i 6c udały się na „Najlepszą lekcję EVER”, reklamowaną na stronach MTP jako multidyscyplinarny projekt pozwalający dzieciom i młodzieży poznać świat w niecodzienny sposób. Podczas pełnego atrakcji dnia, uczniowie mieli okazję być na lekcji biologii, gdzie odbyło się spotkanie z opiekunami poznańskiego ZOO pt. „Tajemniczy świat zwierząt”. Młodzież uczestniczyła również w wykładzie „Przyrodnik w podróży” oraz mogła wejść do 120-letniego tramwaju i posłuchać o „bimbolowym abecadle”, czyli o bezpieczeństwie podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Ponadto zapoznała…

Czytaj dalej

Pracowite ferie klasy 8a – remont sali 37

Podczas ferii uczniowie klasy 8a wraz z wychowawcą wyremontowali salę nr 37. Renowacja zajęła 3 dni. W ciągu tego czasu udało się odświeżyć i urozmaicić wygląd sali historycznej, w której pojawiły się nowe elementy graficzne: – husarz na drzwiach wejściowych (jego zadaniem jest utrzymać porządek wśród młodzieży); – napis nad tablicą „Historia magistra vitae est” (przypomina uczniom o tym gdzie się znajdują); – portret Stanisława Taczaka i Józefa Dowbora – Muśniciego; – oś czasu (dla niepewnych i zapominalskich). W pracach…

Czytaj dalej

Klasa 1 b poznaje świat niewidomych i słabowidzących

Podczas warsztatów uczniowie przenieśli się w świat ludzi niewidomych i poznali funkcjonowanie osób słabowidzących w życiu codziennym. Dzieci wyposażone w ciemne okulary dotykały różnych przedmiotów, poznawały zapachy i uczyły się rozróżniać dźwięki. Dowiedziały się, jak można pomóc osobom niewidomym i jakie istnieją możliwości ułatwienia im codziennego życia. Poznały funkcję białej laski, psa przewodnika, sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych i roli pisma Braille`a. Warsztaty pokazały dzieciom, że niepełnosprawność nie jest taka straszna, a osoba z niepełnosprawnością może prowadzić normalny tryb…

Czytaj dalej

Wspólna zabawa, zwyczajna sprawa

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci „Potrafię więcej” zorganizowało warsztaty prowadzone w siedzibie stowarzyszenia dla uczniów klasy 2c. Ich celem było przekazanie wiedzy o tym, czym jest niepełnosprawność, oswajanie z niepełnosprawnością, uwrażliwianie na los słabszych rówieśników, przełamywanie barier i lęków wobec osób niepełnosprawnych.    Aleksandra Jankowska

Czytaj dalej

„Opowieści zimowe”  w Teatrze Muzycznym

Jeżeli za spektaklem Teatru Muzycznego stoi Piotr Deptuch  i Janusz Kruciński, a główną gwiazdą jest Edyta Krzemień, mogliśmy być pewni, że czeka nas muzyczna uczta. Cały spektakl (03.02) był zbiorem piosenek opowiadających bardzo smutną historię kobiety cierpiącej po rozstaniu z mężczyzną. Usłyszeliśmy dziesięć sentymentalnych utworów, które w 1991 roku skomponował Maury Yeston, autor znanych musicali: „Upiora”  czy „Nine”. Edyta Krzemień zaprezentowała się w najlepszym, najbardziej profesjonalnym i wysmakowanym wydaniu. Słychać było w jej głosie ogromną naturalność, która z jednej strony absolutnie…

Czytaj dalej

Teatrzyk „Pomarańczowy Cylinder”

9 stycznia 2019 roku uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w przedstawieniu teatralnym „Profesorek Wodorek i Superbohaterowie”. Spotkanie poruszało tematy związane z myciem rąk przed jedzeniem, higieną jamy ustnej, zagrożeniem ze strony wirusów i bakterii, a także odpowiednim  ubieraniem się zimą. Uczniowie dowiedzieli się,  że prawdziwi Superbohaterowie  to my – uczniowie dbający o swoje zdrowie i kondycję, używający mydła, grzebienia i  szczoteczki do zębów. Cały spektakl był interaktywny. Profesorek zaprosił dzieci do stworzenia szalonej orkiestry, która w rockandrollowym stylu rozweseliła…

Czytaj dalej

Klasyka po nowemu – „Pan Tadeusz” w Teatrze Nowym

Na zakończenie ferii „POPkulturalne rozmowy…” obejrzały „Pana Tadeusza” w Teatrze Nowym. Adaptacja Grabowskiego i Nyczki zawierała wszystkie istotne wątki oryginału oraz większość postaci. Muzyka Zygmunta Koniecznego dopełniała opowieści i dynamizowała spektakl. Scenografia była dosyć uniwersalna –  pusta przestrzeń z wielką betoniarką na środku sceny, co sugerowało, że Polska jest wciąż w budowie. Nie zabrakło ani sentymentów, ani dowcipów. Grabowski zrobił więc z „Pana Tadeusza” model na tyle uniwersalny, że pasujący do każdych czasów i każdej chwili.  Jak zwykle nie zawiódł cały…

Czytaj dalej

Wyniki III edycja GP IUKS Jedynka – 11.01.2019r.

Wyniki III edycja GP IUKS Jedynka – 11.01.2019r. Klasa I dziewczęta 25m NN GB 1. Grabowska Małgorzata 00:28,73 13 pkt 2. Rżysko Amelia 00:32,91 12 pkt 3. Nowicka Zuzanna 00:33,73 11 pkt 4. Frankowska Weronika 00:35,41 10 pkt 5. Krause Barbara 00:38,60 9 pkt 6. Kosmowska Karolina 00:39,10 8 pkt 7. Janiszewska Sandra 00:44,70 7 pkt 8. Malicka Laura 00:45,20 6 pkt 9. Skrobisz Iga 00:45,66 5 pkt 10.Kościelska Malwina 00:47,61 4 pkt 11.Kamza Julia 00:49,87 3 pkt 12.Melonek Sandra…

Czytaj dalej

Wycieczki i warsztaty edukacyjne pod patronatem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

Uczniów naszej szkoły nie dotyczy powiedzenie „Cudze chwalicie a swego nie znacie”. Grupa zapaleńców poświęca sobotnie popołudnie, by pod patronatem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania uczestniczyć w warsztatach i wycieczkach  krajoznawczych  do ciekawych miejsc na terenie Poznania i Wielkopolski. W I semestrze zwiedzili: Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum Rogalowe, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, Palmiarnię. Poza tym brali oni udział w konkursie „Wiem coś więcej o Poznaniu”. Serdecznie gratulujemy laureatom I miejsca: Maksymilianowi Grzechowiakowi i Zosi Bartoszewskiej oraz wszystkim wyróżnionym uczestnikom:…

Czytaj dalej

Komunikat

W dniu 11 stycznia (piątek) odbędą  się  Zawody Pływackie w ramach  „Grand Prix IUKS Jedynka” – „III Edycja Grand Prix” –Pływackie Ferie. Do startu w zawodach uprawnione są dzieci i zawodnicy współpracujący z klubami IUKS Jedynka i KS Posnania na mocy zawartego porozumienia o szkoleniu na dany rok. Program zawodów (orientacyjny): Piątek 11.01.                 – 10.00        – I blok zawodów;                             – 10.00 – starty klas 1,                             – 10.15 – starty klas 2.                             – zakończenie I bloku (około…

Czytaj dalej

II EDYCJA GRAND PRIX IUKS JEDYNKA

Klasa 6 – 50m st. klasycznym Dziewczynki: Zuzanna Nowak – 00:40,89 Julia Beym – 00:42,31 Weronika Pracharczyk – 00:42,96 Kornelia Kubacka – 00:45,14 Oliwia Ciszak – 00:56,67 Chłopcy: Borys Góralczyk – 00:38,06 Maksymilian Kaczmarek – 00:38,75 Damian Flieger – 00:41,40 Maksymilian Grzechowiak – 00:43,84   Klasa 7,8 i gimnazjum – 100m st. zmiennym Dziewczynki: Zofia Wilczyńska – 01:18,69 Malwina Grot – 01:20,69 Patrycja Brdęk – 01:20,71 Urszula Suszczewicz – 01:23,65 Katarzyna Wika – 01:25,08 Sandra Szramska – 01:26,75                                        Chłopcy:…

Czytaj dalej

Uwaga!

9 stycznia o godz. 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas 8 i III gimnazjum dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, w tym Liceum Sportowego na os. Pod Lipami. Zebranie z wychowawcami w klasach o godz. 18.30.

Czytaj dalej

Nie damy się uprzedzeniom! – kolejne warsztaty antydyskryminacyjne

Uczniowie i uczennice klas 6a, 6c i 7b mieli okazję podyskutować o tym, na ile stereotypy wpływają na ich postrzeganie innych ludzi. Badali drogę od stereotypów do uprzedzeń i dyskryminacji oraz zastanawiali się, jak przeciwstawić się tendencjom do wykluczania kogokolwiek ze wspólnoty. Ciekawym doświadczeniem były eksperymenty myślowe. Uczniowie i uczennice wcielali się w rolę osób, które często są odrzucane przez społeczeństwo. Rozważali, jak byliby w takiej sytuacji traktowani przez swoje otoczenie, czy mogliby liczyć na wsparcie najbliższych, jaka byłaby ich…

Czytaj dalej

SUPERBOHATERKA, czyli spotkanie z Anielą Tułodziecką w Bramie Poznania

Niedawno świętowaliśmy 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Wszyscy słyszeli o przemówieniu Ignacego Paderewskiego, które stało się sygnałem do rozpoczęcia walk, wszyscy pamiętają gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego jako wodza naczelnego powstania. Jednak w zbiorowej pamięci niewiele miejsca zajmują kobiety, których aktywny udział w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy” przyczynił się do sukcesu zrywu niepodległościowego. Herstoria warta poznania… Warto zatem przypomnieć działalność kobiet nazywanych Matkami Chrzestnymi Powstania Wielkopolskiego, a wśród nich postać Anieli Tułodzieckiej, założycielki i przywódczyni towarzystwa „Warta”. Uczniowie i uczennice podczas warsztatów „Superbohaterka”…

Czytaj dalej

Warsztaty w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2

Uczniowie z klasy 1a chodzą cyklicznie, dwa razy w miesiącu na zajęcia warsztatowo-teatralne. Zajęcia te mają na celu zintegrowanie uczniów, zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest współpraca, praca w grupie i dowiadują się także jakie czynniki wpływają na zakłócenia podczas zadań grupowych. Uczniowie rozmawiają także dużo o emocjach i uczestniczą w zajęciach teatralnych. Zajęcia sprawiają uczniom dużo radości i satysfakcji z wykonywanych zadań. Weronika Mosińska

Czytaj dalej

Zielony „gość”

Od kilku dni w sali nr 6 czuć atmosferę świąt, ponieważ pojawiła się w sali żywa choinka, która przypomina o sobie pięknym zapachem. Uczniowie ochoczo zabrali się za przygotowywanie ozdób choinkowych, które wykonali z kolorowego papieru, a były to bombki, kolorowe łańcuchy oraz przyniesione przez uczniów lampki. Każdy uczeń mógł przyczynić się do tego, by choinka wyglądała tak pięknie, jak na załączonym poniżej zdjęciu. Czekamy z niecierpliwością na klasową wigilię, gdzie będziemy mogli wspólnie spędzić ten wyjątkowy, świąteczny czas. Weronika…

Czytaj dalej

„Iskierka miłości”

W poniedziałkowe popołudnie dzieci z klasy II a wystąpiły dla swoich najbliższych w przedstawieniu „Iskierka miłości” opartym na baśni „Dziewczynka z zapałkami”. W tym przedświątecznym czasie, gdzie każdy z dorosłych ciągle się spieszy, wciąż musi coś zrobić, kupić, gdzieś pójść, uczniowie chcieli zwrócić uwagę na drugiego człowieka, którego w codziennej gonitwie nierzadko nie dostrzegamy lub udajemy, że nie widzimy. A przecież jak mówi piosenka Stanisława Sojki, którą dzieci pięknie odśpiewały: „Na miły Bóg… Życie nie tylko po to jest by…

Czytaj dalej

Kalendarz adwentowy

Dzięki zaangażowaniu i współpracy rodziców uczniów z klasy 1a, powstał pomysł, by wykonać dla uczniów kalendarz adwentowy. Każdego dnia, począwszy od 3 grudnia uczniowie otrzymywali i nadal otrzymują – koperty z zadaniami do wykonania lub pudełka niespodzianki ze świątecznymi upominkami. Będzie tak, aż do klasowej wigilii, kiedy to odpakują ostatnią paczkę bądź otworzą ostatnią kopertę. Każdego dnia uczniowie nie mogą doczekać się, co dzisiaj znajdzie się w kalendarzu adwentowym. Do wszystkich zadań podchodzą z wielkim zaangażowaniem, a prezenty sprawiają im…

Czytaj dalej